Investorinformasjon

Aasen Sparebank er notert på Euronext Growth. Nedenfor finner du som investor nyttig informasjon om bankens egenkapitalbevis, utbytte mm.
Bjelleseremoni jan 16

Bankens egenkapitalbevis omsettes på Oslo Børs (Euronext Growth) under ticker AASB.

I januar 2016 ble Aasen Sparebank, som første bank i Norge, notert på Merkur Market.

Merkur Market har senere byttet navn til Euronext Growth.

Euronext Growth er markedsplass for kjøp og salg av bl.a. egenkapitalbevis.
Vi valgte Euronext Growth fordi det er et kvalitetsstempel samtidig som banken blir mer synlig i kapitalmarkedene.
Notering på Euronext Growth gir våre investorer tilgang til en markedsplass hvor egenkapitalbevisene enkelt og transparent kan kjøpes og selges.  
Dette gjør våre egenkapitalbevis mer likvide og forenkler kjøp og salgsprosess for alle parter.Følg lenken for å komme direkte inn på markedsplassen Euronext Growth, hvor våre egenkapitalbevis omsettes.

https://live.euronext.com/nb/product/equities/NO0010672181-MERK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                   

  


Bankens 20 største eiere

Her finner dere løpende oversikt over bankens 20 største eiere. Oppdateres månedlig.

Offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital 2020

Les mer om de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter og hvordan ren kjernekapital, kjernekapital og tilleggskapitalen er beregnet, herunder alle fradrag og justeringer.

Forklaring til utbetaling av utbytte for 2020

Les mer om utbytte for regnskapsåret 2020

Utbyttepolitikk

Les om vår utbyttepolitikk