Innhold

Opprett plasseringskonto med 2 mnd oppsigelse

Plasseringskonto med oppsigelse gir deg bankens beste rente ved innskudd fra kr 1 mill.

Maks innskudd er kr 8 mill. Uttak/overføring fra konto må varsles to måneder i forveien for gebyrfrihet på transaksjonen.

Sett pengene i banken

* Nominell innskuddsrente er 1,75%, med utløp 14.02.18.

Minste innskudd er kr 250.000. Ingen uttak i bindingstiden.
Ta kontakt ved interesse!

Søk om gavetildeling

Aasen Sparebank tildeler en gang pr. år en del av bankens overskudd som gaver til allmennyttige formål. Gavene tildeles av bankens gaveutvalg på grunnlag av kriterier som Generalforsamlingen har vedtatt. Gaveutvalget er oppnevnt av Generalforsamlingen og består av personer bra bankens Styre, Generalforsamling og administrasjon.

Innskytervalg Generalforsamlingen 2017

Valg av innskytere skjer i bankens lokaler Torsdag 30.mars Kl. 09.30 - 17.00

Se valgliste her

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.

18 år og myndig

Den dagen du fyller 18 er du plutselig i førersetet når det gjelder din egen økonomi. Kontakt oss for et møte, så tar vi en prat om hva det betyr.

Åpningstider og adresser