Velkommen til Aasen Sparebank

Tips oss om kandidater til innskytervalget innen 25.01.19

Bankens generalforsamling består av representanter valgt av innskyterne, kommunen, egenkapitalbeviseierne og de ansatte.
Den 28. februar avholdes det innskytervalg i bankens lokaler på Åsen.

Det skal velges 2 medlemmer for 4 år og 1 vara for 4 år.

Tips til kandidater kan meldes til info@aasen-sparebank.no innen 25.januar 2019.

Kandidater som kvalifiserer til valg:
- Må ha/ ha hatt innskudd i banken på min. 2500kr de siste 6 mnd
- Må være bosatt/ ha hatt sitt virke i tidligere Åsen kommune

Valglister vil offentliggjøres i god tid før valgdagen.

Hvorfor velge oss som din bank?

Aasen Sparebank er lokalbanken på Innherred, med lokalkjente og løsningsorienterte rådgivere, et bredt produktspekter og gode digitale løsninger. Banken har i 155 år vært en viktig driver for både lokalsamfunn, kunder, ansatte og eiere - det har vi tenkt å fortsette med!

Gode råd