Nå kan lag og organisasjoner søke om gaver og prosjektmidler

Aasen Sparebank gir hvert år en del av overskuddet tilbake til lokalmiljøet i form av gaver og midler til avgrensede prosjekt. Lag og organisasjoner som faller innunder bankens tildelingskriterier kan nå søke om midler.

Søknadsfrist 24.april 2019

Bankens gode pensjonsrådgivning ga ny trygghet for Innherredsbedriften Jule Industrier AS

Eierne Michael og Kent Robert Jule i Innherredsbedriften Jule Industrier AS er godt fornøyd med pensjonsrådgivningen de får i Aasen Sparebank. Sammen med pensjonsspesialist Torgrim Hallem i Aasen Sparebank har de etablert gode pensjonsavtaler for både de ansatte og seg selv. Jule Industrier AS, en forholdsvis nyetablert bedrift med hovedsete på Inderøy, driver bl.a. med mekanisk industrirørlegging. Omtrent 90% av jobbene de utfører er for næringsklunder som bl.a. Norske Skog på Fiborgtangen. Jule Industrier AS har pr. i dag 5,5 årsverk og med økende oppdragsmengde regner brødrene med at de blir flere i tiden framover. Med ansatte er det også lovpålagt for bedriften å etablere pensjonssparing og regelverket for dette opplevde brødrene Jule som noe forvirrende.

Hvorfor velge oss som din bank?

Aasen Sparebank er lokalbanken på Innherred, med lokalkjente og løsningsorienterte rådgivere, et bredt produktspekter og gode digitale løsninger. Banken har i 155 år vært en viktig driver for både lokalsamfunn, kunder, ansatte og eiere - det har vi tenkt å fortsette med!

Gode råd