Velkommen til Aasen Sparebank

Nå kan lag og organisasjoner søke om gaver og prosjektmidler

Aasen Sparebank gir hvert år en del av overskuddet tilbake til lokalmiljøet i form av gaver og midler til avgrensede prosjekt. Lag og organisasjoner som faller innunder bankens tildelingskriterier kan nå søke om midler.

Søknadsfrist 24.april 2019

Innskytervalg 28.02.2019

Innskytervalg 28.02.2019

Bankens generalforsamling består av representanter valgt av innskyterne, kommunen, egenkapitalbeviseierne og de ansatte.
Den 28. februar avholdes det innskytervalg i bankens lokaler på Åsen.

Det skal velges 2 medlemmer for 3 år og 1 vara for 3 år.

Valgliste
1. Tor Fossum
2. Ingunn Motrø Skjesol
3. Jo Martin Husby
4. Marie Elisabeth Jonsson
5. Svein Arne Hovdal
6. Gølin Therese Eidem Nesjø

 

Hvorfor velge oss som din bank?

Aasen Sparebank er lokalbanken på Innherred, med lokalkjente og løsningsorienterte rådgivere, et bredt produktspekter og gode digitale løsninger. Banken har i 155 år vært en viktig driver for både lokalsamfunn, kunder, ansatte og eiere - det har vi tenkt å fortsette med!

Gode råd