Forsikring av drosje

Vi forsikrer drosjer, maxitaxi og biler med turløyve inntil 16 personer og reservedrosjer.
  • Forsikringen kan utvides til å dekke avbrudd inntil 3.000 kroner per dag
  • Ekstrautstyr inntil 60.000 kroner er inkludert i kasko
  • Dekker taksameter og kommunikasjonsutstyr i drosjen

Tilleggsforsikringer

Meld skade

Hos oss melder du skade på ditt bedriftskjøretøy ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: +47 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema