Det er så langt i år gjennomført to renteendringer. Som følge av nedgang i styringsrente og markedsrente har vi besluttet å sette ned renta på boliglån med ytterligere en endring på inntil 0,40 prosentpoeng. Den nye rentereduksjon får effekt fra 11.juni.

Alle kunder som får rentereduksjon på utlån, vil få melding i nettbanken. Kunder som ikke har nettbank får brev i posten.

Vi endrer også prisene på bankinnskudd. Alle kunder som får rentereduksjon på innskudd vil få melding om dette, og det vil gjelde 8 uker fra varsling.