Aasen Sparebank tildeler en gang pr. år en del av bankens overskudd som gaver til allmennyttige formål. Gavene tildeles av bankens gaveutvalg på grunnlag av kriterier som Generalforsamlingen har vedtatt. Gaveutvalget er oppnevnt av Generalforsamlingen og består av personer fra bankens Styre, Generalforsamling og administrasjon.

Lag og organisasjoner kan søke om gavemidler fra Aasen Sparebank. Lag og organisasjoner som jobber med kultur og idrett for barn og ungdom prioriteres. Gavemidlene gis som et mindre støttebeløp til drift etter faste satser og vedtas av Gaveutvalget.

Hvordan søke gavemidler?

Send en kortfattet søknad med:

  • Beskrivelse av laget/ organisasjonens virksomhet
  • Antall medlemmer
  • Kontonummer
  • Det forutsettes at søkere har Aasen Sparebank som sin hovedbankforbindelse

Hvem kan søke gavetildeling?

  • Lag og organisasjoner som er lokalisert i bankens primærområde Frosta, Åsen, Levanger, Verdal og Inderøy
  • Lag og organisasjoner som har et aktivt kundeforhold i Aasen Sparebank

Hvem gavetildelingen ikke omfatter

  • Lag og organisasjoner som har sponsoravtale med banken fra før
  • Lag og organisasjoner som har et politisk eller religiøst formål
  • Privatpersoner, næringsvirksomheter og rene innsamlingsformål

Søknadsfrist: 25.april 2017

Søknad sendes til marked@aasen-sparebank.no