Gavetildeling og fyrtårnsmidler

Aasen Sparebank tildeler en gang pr. år en del av bankens overskudd som gaver til allmennyttige formål. Gavene tildeles av bankens gaveutvalg på grunnlag av kriterier som Generalforsamlingen har vedtatt. Gaveutvalget er oppnevnt av Generalforsamlingen og består av personer fra bankens Styre, Generalforsamling og administrasjon.

Talentstipend

Aasen Sparebank ønsker å bidra til at lokale talent når sine mål og ønsker å bidra til utvikling og inspirasjon ved å løfte frem enkeltpersoner som presterer positivt i sin gren og i sin region gjennom et talentstipend.

Næringsfond

Aasen Sparebank har som mål å bidra med kapital for å fremme innovasjon og utvikling av lokal næringsvirksomhet innenfor bankens markedsområde.