Gavetildeling og fyrtårnsmidler

Aasen Sparebank tildeler en gang pr. år en del av bankens overskudd som gaver til allmennyttige formål. Gavene tildeles av bankens gaveutvalg på grunnlag av kriterier som Generalforsamlingen har vedtatt. Gaveutvalget er oppnevnt av Generalforsamlingen og består av personer fra bankens Styre, Generalforsamling og administrasjon.

Næringsfond

Aasen Sparebank har som mål å bidra med kapital for å fremme innovasjon og utvikling av lokal næringsvirksomhet innenfor bankens markedsområde.

Talentstipend

Aasen Sparebank ønsker å bidra til at lokale talent når sine mål og ønsker å bidra til utvikling og inspirasjon ved å løfte frem enkeltpersoner som presterer positivt i sin gren og i sin region gjennom et talentstipend.

Bilder av talenter 2017

I 2017 delte vi ut 5 stk talentstipend. Mottakerne har lovende talent innenfor kultur og idrett.

Utdeling av stipend under Drømmeaften mars 2017:

    Skogmo - Cello

Utdeling av stipend under Vårslæpp på Åsen mai 2017:

    Simen Hegstad, Åsen - IL Aasguten - Langrenn

Utdeling av stipend under offisiell åpning av våre nye lokaler på Verdal desember 2017:

    Karen Ingeborg Moe, Verdal - Skuespill, sang og musikk
    Marius Helmersen, Levanger, Team Ullevålseter- Enduro
    Magnus Sivertsen, Verdal - Leirådal IL - Langrenn