Selvstendig næringsdrivende

Også du som er bedriftsleder trenger å tenke på fremtiden. Vi hjelper deg med å sikre en høyere pensjon.
  • Egen innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende
  • Spar til pensjon ved å investere i våre fond
  • Velg mellom fire ulike spareprofiler
Kontakt meg om pensjon

Hvor mye tjener du?

Tjener du mer enn kr 664.800 (7,1G)?

Har du en inntekt høyere enn 7,1 G (664.800 for 2017) bør du spare opptil 6 % av næringsinntekten i innskuddspensjon. I tillegg kan du spare i ny IPS (individuell pensjonssparing med skattefordel) med opptil 40.000,- pr. år og få ytterligere 9.600 i fradrag på skatten. 


Tjener du mindre enn kr 664.800 (7,1G)?


Har du lavere inntekt enn 7,1 G anbefaler vi kun å spare til pensjon gjennom den nye IPS-løsningen. Det er nemlig ikke lønnsomt å spare til pensjon gjennom ditt selskap hvis du ikke har høyere inntekt enn 7,1 G. Grunnen til dette er at du mister opptjening til folketrygden.

Generelt om pensjonssparing

  • Oppspart pensjon kan utbetales fra du er 62 år
  • Pensjonen utbetales minimum over 10 år
  • Spar fra 2 til 6 prosent av beregnet årlig inntekt mellom 1 og 12 G
  • Innskudd og kostnader gir fradrag i næringsoppgaven

 

Bankens gode pensjonsrådgivning ga ny trygghet for Innherredsbedriften Jule Industrier AS

Eierne Michael og Kent Robert Jule i Innherredsbedriften Jule Industrier AS er godt fornøyd med pensjonsrådgivningen de får i Aasen Sparebank. Sammen med pensjonsspesialist Torgrim Hallem i Aasen Sparebank har de etablert gode pensjonsavtaler for både de ansatte og seg selv. Jule Industrier AS, en forholdsvis nyetablert bedrift med hovedsete på Inderøy, driver bl.a. med mekanisk industrirørlegging. Omtrent 90% av jobbene de utfører er for næringsklunder som bl.a. Norske Skog på Fiborgtangen. Jule Industrier AS har pr. i dag 5,5 årsverk og med økende oppdragsmengde regner brødrene med at de blir flere i tiden framover. Med ansatte er det også lovpålagt for bedriften å etablere pensjonssparing og regelverket for dette opplevde brødrene Jule som noe forvirrende.

Gode råd

Egen bedrift? Slik sikrer du pensjonen

Driver du for deg selv, har du ingen som sparer for deg. Derfor er det viktig at du finner den rette pensjonsordningen selv, så du har frihet til å gjøre som du vil som pensjonist.