Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er en viktig investering i de ansattes fremtid, og gjør det enkelt å beregne hva bedriften må sette av til pensjon.
  • Enkel administrasjon av innskuddspensjonen med Bedriftsportalen
  • God oversikt over kostnadene
  • Enkelt å holde pensjonsavtalen oppdatert med riktig ansatte, rett lønn og stillingsprosent
  • Velg mellom månedlig, kvartalsvis eller årlig faktura
Kontakt meg om innskuddspensjon

Hva er innskuddspensjon?

Alle bedrifter med minst én ansatt er lovpålagt å etablere pensjonsordning for sine ansatte. Minimumskravet for innskuddspensjon tilsvarer 2 % av lønn mellom 1 og 12 G, og omfatter alle faste ansatte over 20 år som jobber mer enn 20 % stilling. 

Hva kan bedriften spare?
Pensjonssparingen er begrenset til 7 % av lønn mellom 1 og 12 G. Bedriften kan spare 18,1 % av lønnen mellom 7,1 G og 12 G.

Alle innbetalinger til pensjonsordningen gir bedriften skattefradrag.

Hvilke spareprofiler kan den ansatte velge mellom? 
Det årlige sparebeløpet arbeidsgiver innbetaler til de ansattes pensjonsbeholdning, avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Den ansatte kan velge mellom fire ulike spareprofiler: 

Eika Forsiktig. 30 % av innestående på konto investert i aksjer. 70 % i renter. 

Eika Moderat. 55 % av innestående på konto investert i aksjer. 45 % i renter. 

Eika Offensiv. 80 % av innestående på konto investert i aksjer. 20 % i renter. 

Eika 100 % aksjer. 100 % av innestående på konto investert i aksjer.

Bankens gode pensjonsrådgivning ga ny trygghet for Innherredsbedriften Jule Industrier AS

Eierne Michael og Kent Robert Jule i Innherredsbedriften Jule Industrier AS er godt fornøyd med pensjonsrådgivningen de får i Aasen Sparebank. Sammen med pensjonsspesialist Torgrim Hallem i Aasen Sparebank har de etablert gode pensjonsavtaler for både de ansatte og seg selv. Jule Industrier AS, en forholdsvis nyetablert bedrift med hovedsete på Inderøy, driver bl.a. med mekanisk industrirørlegging. Omtrent 90% av jobbene de utfører er for næringsklunder som bl.a. Norske Skog på Fiborgtangen. Jule Industrier AS har pr. i dag 5,5 årsverk og med økende oppdragsmengde regner brødrene med at de blir flere i tiden framover. Med ansatte er det også lovpålagt for bedriften å etablere pensjonssparing og regelverket for dette opplevde brødrene Jule som noe forvirrende.

Gode råd

Fem grep for bedre pensjon

Er du bekymret over kostnadene dersom du øker pensjonsordningen i din bedrift? Få med de ansatte med på laget da vel.