Midler til talentstipend utgjør et avsatt beløp av årlig overskudd, som fastsettes av Generalforsamlingen. Talentstipend tildeles på bakgrunn av løpende søknader og tips gjennom hele året ( men senest innen 1.nov). Stipendene forsøkes delt ut i en eller annen offentlig sammenheng hvor talentet kan framheves og hedres i passende setting.

Hvem kan søke?

  • Individuelle søkere i form av ungdom med talent innen kultur eller idrett.
  • Ingen øvre eller nedre aldersgrense, men fokus på talent i alderen 15-25 år som enda har mange muligheter foran seg
  • Søkere må ha tilhørighet i bankens primærområde Frosta, Åsen, Levanger, Inderøy og Verdal men det er ikke krav om at man må bo i området

Er du interessert?

  • Send søknad med beskrivelse av ditt talent og din gren og hvorfor du søker om stipend
  • Søknad sendes til marked@aasen-sparebank.no