Bedriftsmarkedsundersøkelsen 2019

Årets kundetilfredshetsundersøkelse for bankens bedriftskunder settes snart i gang. Enkelte av våre bedriftskunder vil i løpet av forvinteren motta en e-post fra Norstat med invitasjon til å delta i undersøkelsen.

Hensikten med undersøkelsen er å avklare hva du synes om jobben vi gjør for deg som bedriftskunde.
Undersøkelsen er anonym, hvilket innebærer at vi ikke kan indentifisere hvem som har svart eller hva den enkelte har svart. Analysene av resultatene vil bli gjennomført av Barcode Intelligence AS.

Din bedrifts tilbakemelding er veldig viktig for oss, og vi setter stor pris på om du som mottar mail med link til undersøkelsen tar deg tid til å besvare spørsmålene.

 

Vennlig hilsen

Bedriftsteamet i Aasen Sparebank