Eierne Michael og Kent Robert Jule i Innherredsbedriften Jule Industrier AS er godt fornøyd med pensjonsrådgivningen de får i Aasen Sparebank. Sammen med pensjonsspesialist Torgrim Hallem i Aasen Sparebank har de etablert gode pensjonsavtaler for både de ansatte og seg selv. Jule Industrier AS, en forholdsvis nyetablert bedrift med hovedsete på Inderøy, driver bl.a. med mekanisk industrirørlegging. Omtrent 90% av jobbene de utfører er for næringsklunder som bl.a. Norske Skog på Fiborgtangen. Jule Industrier AS har pr. i dag 5,5 årsverk og med økende oppdragsmengde regner brødrene med at de blir flere i tiden framover. Med ansatte er det også lovpålagt for bedriften å etablere pensjonssparing og regelverket for dette opplevde brødrene Jule som noe forvirrende.

Med ansatte i bedriften er det altså lovpålagt å etablere pensjonssparing for de ansatte og bedriften må selv sørge for å ha dette på plass. "Det var viktig for oss å få en god pensjonsavtale blant annet for å ha noe å friste med når vi skal rekruttere flere i framtiden" sier Kent Robert Jule. " I Aasen Sparebank fikk vi hjelp til å få oversikt over reglene samt at vi fikk sikret en god spareavtale for våre ansatte. Det er også viktig for oss å hele tiden ha tilgang til en lokal rådgiver når vi skal etablere pensjonssparing. Det har vi fått med Torgrim Hallem i Aasen Sparebank" sier Jule fornøyd.

Som tidligere ansatt hos andre bedrifter opplevde brødrene at de aldri mottok en grunnleggende og forståelig informasjon om pensjonsavtalen bedriftene hadde. Som kunder i Aasen Sparebank har de imidlertid blitt tilbudt en felles gjennomgang for alle sine ansatte. Alle ansatte har i tillegg fått muligheten til en individuell gjennomgang med pensjonsspesialist Hallem i Aasen Sparebank. Michael og Kent Robert sier at de har fått lært mye om hvordan pensjonssparingen fungerer både i Folketrygden og i bedriftens avtale. I tillegg har de fått god rådgivning i hvordan de privat også kan spare best mulig til egen pensjon. Brødrene er ikke tvil om at privat pensjonssparing vil være nødvendig for flere framover etter pensjonsreformen som kom i 2010.

Tilbakemeldingene fra de ansatte i Jule Industrier AS er at alle opplevde at pensjonsrådgiveren hadde svært god kompetanse på pensjonsområdet og var flink til å forklare pensjon på en enkel og forståelig måte. "Det blir enklere å ta gode pensjonsvalg etter denne rådgivningen, både for bedriften og for de enkelte ansatte" sier Michael. " Er det noe vi lurer på når det gjelder pensjon så tar vi bare kontakt med Torgrim i Aasen Sparebank så får vi god hjelp" sier han og smiler.

Pensjonsspesialist Torgrim Hallem bekrefter at Aasen Sparebank ønsker å hjelpe alle typer bedrifter med god pensjonsrådgivning, uavhengig av størrelse. Banken tilbyr den bistand bedriftene trenger omkring temaet og ser på det som bankens samfunnsansvar å fylle dette behovet. Selv om mye i dag kan løses på bankens digitale flater ser banken et stort behov for å møte kundene ansikt til ansikt når det gjelder pensjon.

"Vi kan trygt anbefale å ha pensjonssparingen i Aasen Sparebank" sier brødrene Jule. "

 

Torgrim og Jule Industrier 2