Vi er tilgjengelig for å gjennomføre avtalte kundemøter. Kundemøter gjennomføres fortrinnsvis digitalt eller pr. telefon.