Bankens generalforsamling består av representanter valgt av innskytere, kommunen, egenkapitalbeviseierne og de ansatte.

I år ble det valgt 3 medlemmer for 4 år.

Det ble totalt avgitt 23 lister ved valget, hvorav alle var stemmeberettiget. Totalt var det 69 stemmer.

 

Valgresultatet ble som følger:

- Rikke Mo Veie ble valgt inn som medlem med 22 stemmer

- Morten Andre Hunnes Stokkan ble valgt inn som medlem med 21 stemmer

- Frøydis Aaker ble valgt inn som medlem med 18 stemmer