Det skal av og blandt bankens eiere av egenkapitalbevis velges 2 medlemmer og 1 varamedlem til Generalforsamlingen.

Valgkomitéen har bestått av: 

  • Leif Hovland
  • Astrid J. Vordal
  • Hanne Aspås
  • Sigvard Gilstad

 

Valgkomitéen har foreslått følgende kandidater som medlemmer av Generalforsamlingen:

  • Medlem 2020-2024 Ingvild Øfsti
  • Medlem 2020-2024 Vidar Burmo
  • Vara 2020-2024 Arne Skive

Skjema for påmelding: Innkalling til valgmte for EK beviseiere 2020

Påmelding sendes til info@aasen-sparebank.no