• Myndighetene har iverksatt sterke tiltak for å bekjempe spredning av Koronaviruset. Tiltakene kan få konsekvenser for deg og din privatøkonomi i tiden som kommer
  • For næringslivet kan tiltakene få konsekvenser i form av blant annet sviktende omsetning, manglende vareleveranser, forsinkelser i byggeprosjekt, samt økt fravær av ansatte
  • Aasen Sparebanks kundeløfte er at vi skal være lokalbanken på Innherred i gode og andre dager
  • I gode dager spiller det ikke så stor rolle hvor du er kunde. Det er i de andre dagene det er viktig at du får den hjelpen du trenger, av noen som kjenner deg og din situajson.
  • Vi er en langsiktig samarbeidspartner for våre kunder
  • Nå er hele lokalsamfunnet vårt inne i en periode med "de andre dagene" og dette påvirker oss alle på forskjellige måter. Som bank er vi en lokal samfunnsaktør som etter beste evne skal bidra med hjelp og støtte til både privatkunder og næringsliv innenfor de rammene vi har disponible. 
  • Som kunde i Aasen Sparebank vil vi at du skal føle deg trygg på at vi gjør alt vi kan for å hjelpe deg hvis du er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon
  • Våre kompetente team med rådgivere ønsker å finne gode og fleksible løsninger hvis en krevende situasjon skulle oppstå. Vi kan hjelpe deg med refinansiering, avdragsfrihet på lån, terminutsettelser og økte kredittrammer for at du skal komme deg igjennom den tiden vi nå er inne i

 

Ta kontakt hvis du har spørsmål, vi begrenser fysiske møter,
men mye løses også over en telefon eller via e-post.

Kundesenter: 74086300

E-post: post@aasen-sparebank.no


 

Tenk deg en bank

Som er stor nok
til å
ha nødvendig kompetanse
Vi er 30 ansatte som kan gi deg
tilpasset økonomisk rådgivning innen bank og forsikring

Som er liten nok
til å være fleksibel

Vi har ingen fordyrende ledd og stor administrasjon
Våre ressurser er rettet mot kunden

Som er gammel nok
til å ha rutine og erfaring

Aasen Sparebank ble etablert 1.februar 1862
og har med det bygd lokalhistorie i mer enn 158 år

Som er nær nok
til å være en lokal leverandør

Vårt markedsområde er og blir Innherred
og som kunde skal du føle vår nærhet til avgjørelsene som tas

Som er familiær nok
til at du treffer de samme personene hver gang

Høy medarbeidertilfredshet skaper god kultur
og stabil arbeidskraft over mange år

Som er total nok
til å fylle dine behov innenfor våre rammer

Finansiering, sparing, betalingsformidling, skadeforsikring, livsforsikring og velutviklede digitale løsninger i tider med både medgang og motgangTenk deg en bank
som er der for deg
- i gode og andre dager…