Det er tidligere besluttet en rentenedgang på inntil 0,35 %. På grunn av den ekstraordinære situasjonen endrer markedet seg svært raskt. Det gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar. Derfor er det svært krevende å sette langsiktige priser på boliglån akkurat nå. Vi har allikevel besluttet å sette ned renten ytterligere på boliglån med inntil 0,5 %

Dette er den andre rentereduksjonen vi har varslet på litt mer enn en uke – samlet reduksjon blir dermed inntil 0,85 %. Den nye rentereduksjonen får senest effekt fra 14.04.20.

Alle kunder som får rentereduksjon på utlån, vil få melding i nettbanken. Kunder som ikke har nettbank får brev i posten.

Alle kunder som får rentereduksjon på innskudd vil få melding før 1. april og vil gjelde 8 uker fra varsling.