Bankens generalforsamling består av representanter valgt av innskyterne, kommunen, egenkapitalbeviseierne og de ansatte.
Møt opp og avgi din stemme.

Valgdag: Torsdag 18. mars
Stemmested: Aasen Sparebanks lokaler på Åsen
Stemmetid: 09.30-17.00

Det skal velges 3 medlemmer for 4 år.

Valgliste
1. Rikke Mo Veie
2. Frøydis Aaker
3. Morten Andre Hunnes Stokkan
4. Marie Elisabeth Jonsson
5. Torbjørn Ekle
6. Anne Berit Haabeth

Stemmeberettiget er den som bor eller har sitt virke i tidligere Åsen kommune i nåværende Levanger kommune og som har og i de siste 6 mnd. har hatt et innskudd i banken på min. 2.500 kr.