Bankens generalforsamling består av representanter valgt av innskyterne, kommunen, egenkapitalbeviseierne og de ansatte.

Den 18.mars 2021 avholdes det innskytervalg i bankens lokaler på Åsen.

Det skal velges 3 medlemmer for 4 år.

Tips til kandidater kan meldes til info@aasen-sparebank.no innen 3.februar 2021.

Kandidater som kvalifiserer til valg:

  • Må ha/ha hatt innskudd i banken på minimum 2 500 kr de siste 6 måneder.
  • Må være bosatt/ ha sitt virke i tidligere Åsen kommune

Valglister vil offentliggjøres i god tid før valgdagen.