På grunn av mange avlyste arrangement som følge av Covid-19 er det flere samfunnshus som sliter økonomisk i disse tider. Samfunnshus er ofte organisert som et samvirkeforetak og får av den grunn ingen statlig støtte. De er derfor avhengige av at lokalmiljøene stiller opp for å komme over denne krisen. Dersom samfunnshusene må stenge, vil mange miste et viktig og nødvendig møtested.

Aasen Sparebank jobber aktivt med FN sine bærekraftsmål. Et av bærekraftsmålene vi jobber med er å sikre Bærekraftige byer og samfunn. Det er derfor viktig for oss i banken å bidra til å opprettholde et viktig møtested i lokalmiljøet.

Vi i Aasen Sparebank gir kr 50 000,- og utfordrer også andre i næringslivet til å bidra.

I tillegg vil vi arrangere ringekveld den 18. november. Dette vil foregå på den måten at våre ansatte, i samarbeid med andre frivillige, kontakter befolkningen i Åsen og omegn for å be om et økonomisk bidrag til samfunnshuset.

Ønsker du å hjelpe samfunnshuset på Åsen gjennom denne krisen?

Gi ditt økonomiske bidrag ved å vippse til 626933 eller overføre et beløp til kontonummer 4484 30 16003.

FN Bærekraft
Bærekraftige byer og lokalsamfunn