Myndighetene har iverksatt sterke tiltak for å bekjempe spreding av Koronaviruset. Tiltakene vil kunne få konsekvenser for næringslivet i vårt område, både når det gjelder sviktende omsetning, manglende komponenter, utestengelse og forsinkelser i byggeprosjekter, samt økt fravær fra ansatte. 

Aasen Sparebank er en langsiktig samarbeidspartner for din virksomhet. Vårt kompetente team av rådgivere ønsker å bidra til å finne gode og fleksible løsninger hvis en krevende situasjon skulle oppstå hos dere. Vi kan bidra med økte kredittrammer, avdragsfrihet, samt vår kompetanse for å hjelpe dere gjennom en vanskelig situasjon. 

Ta kontakt med en av oss hvis du har spørsmål, se våre hjemmesider. 

Vårt kundesenter kan nås på tlf 74086300